آسان شدن خرید خانه در کانادا از طریق قوانین جدید وام مسکن

فهرست مطالب

آسان شدن خرید خانه در کانادا از طریق قوانین جدید وام مسکن

با افزایش قیمت بازار مسکن در سال‌ های گذشته، خیلی از کانادایی‌ ها جرئت پا گذاشتن به بنگاه‌های خرید مسکن را نداشتند. بر این اساس دولت کانادا قوانین جدیدی به منظور تسهیل‌ اخذ وام مسکن از طریق “تست استرس” وضع کرده‌ است. تست استرس قابلیت خریداران مسکن در بازپرداخت وام‌ های مسکن با بهره‌ های بالاتر را بررسی می‌کند. با آسان شدن شرایط این تست، متقاضیان خرید مسکن به راحتی موفق به اخذ وام‌ های بزرگتر و خرید خانه مورد علاقه‌ شان می‌شوند.

دولت کانادا قوانینی نیز به نفع خانه‌ اولی‌ها وضع کرده‌ است‌. به این صورت که، بازپرداخت وام مسکن برای آنها در اقساط ۲۵ ساله صورت می‌گیرد.

منبع:  www.narcity.com 

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!