تورنتو برترین شهر کانادا به لحاظ جذب مهاجر

فهرست مطالب

تورنتو برترین شهر کانادا به لحاظ جذب مهاجر

علیرغم هزینه‌ های بالای شهرهای کانادا افراد زیادی هستند که این شهر ها را برای اقامت خود انتخاب می‌کنند.

در یک نظرسنجی مشخص شد که ۵۴ درصد از کانادایی‌ ها قصد مهاجرت به شهرهای دیگر را به خاطر خرید خانه دارند و در اکثر مواقع این شهر تورنتو می‌باشد. در این نظرسنجی که از جامعه آماری ۱۲۰۰ نفری صورت گرفته ‌است از ۴۶ درصد دیگر مردم نیز که قصد مهاجرت ندارند، ۱۰ درصد شان اظهار کرده‌اند که درصورت اینکه بخواهند خانه‌ای بخرند آن را حتما در تورنتو می‌خرند.

براساس این نظرسنجی ۱۰ شهر برتر کانادا به لحاظ جذب مهاجر به ترتیب زیر می‌باشد:

  1. Toronto
  2. Halifax
  3. Catharines
  4. Ottawa
  5. Kelowna
  6. London
  7. Kitchener
  8. Montreal
  9. Calgary
  10. Vancouver

منبع : blogto

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!