نرم افزار محاسبه امتیاز در برنامه ساسکاچوان

نرم افزار محاسبه امتیاز در برنامه ساسکاچوان


با وارد کردن اطلاعات زیر می توانید امتیاز خود را در برنامه استانی ساسکاچوان هر دو شاخه EE و OID محاسبه نمایید.

 

تحصیلات :
 

سوابق کاری متناسب با لیست مشاغل مورد نیاز این استان در ۵ سال گذشته :
 

سوابق کاری متناسب با لیست مشاغل مورد نیاز این استان در ۶ تا ۱۰ سال گذشته:
 

سطح زبان (با آزمون های آیلتس جنرال، CELPIP و TEF فرانسه سنجیده می شود):

(برای محاسبه ی نمره ی CLB از این جا کمک بگیرید )

 

سن متقاضی:

 

فاکتورهای انطباق پذیری:
محاسبه

 


دسترسی سریع
خبرنامه


error: Content is protected!