Frashid Dehghani

آزمون زبان جدید مورد قبول اداره مهاجرت کانادا برای برنامه‌های اقامت دائم کانادا PTE

اگر در فکر مهاجرت به کانادا و اقامت دائم کانادا هستید، حتما می‌دانید که باید در یکی از زبان‌های انگلیسی یا فرانسوی مهارت داشته باشید و مهارتتان را در آن زبان‌ها با ارائه نتیجه یک آزمون مورد تایید اداره مهاجرت کانادا، ثابت کنید. البته اگر برای برنامه‌های خاصی مثل اکسپرس‌انتری اقدام می‌کنید، داشتن هردو مدرک […]
ادامه مطلب
error: Content is protected !!