فرم درخواست ATIP Notes یا جزییات ریجکتی پرونده قبلی

* کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می کنید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور درخواست ATIP Notes یا نوت های ریجکتی پرونده قبلی شما در اداره مهاجرت کانادا در کانادا استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخص حقیقی، حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.

اطلاعات شخصی :


خبرنامه

برای دریافت اخبار و اپدیت برنامه‌ های مهاجرتی در خبرنامه پیرسوک عضو شوید


error: Content is protected!