تعداد و حداقل امتیازات انتخاب شده در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان

تعداد و حداقل امتیازات انتخاب شده در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان :


 

شاخه اکسپرس اینتری EE

تاریخحداقل امتیاز انتخاب شدهتعداد پرونده های انتخاب شده
15 ژانویه 202069125
10 ژانویه 202069142
21 دسامبر 201969304
30 نوامبر 201969200
14 نوامبر 201969303
1 نوامبر 201968627
17 اکتبر 201967986
8 اکتبر 201969231
2 اکتبر 201968396
25 سپتامبر 201970404
19 آگوست 20197845
19 جولای 201974104
20 ژوئن 201968268
6 ژوئن 20197584
22 می 201982104
1 می 20196781
17 آپریل 201960114
6 مارس 20196770
27 فبریه 20196883
16 ژانویه 201963362
6 دسامبر 201861211
23 نوامبر 201863247
1 نوامبر 201860255
10 اکتبر 201860359
18 سپتامبر 201865225
21 آگوست 201868466

 


 

شاخه مشاغل مورد نیاز OID

تاریخحداقل امتیاز انتخاب شدهتعداد پرونده های انتخاب شده
15 ژانویه 202069109
10 ژانویه 202069166
21 دسامبر 201969291
30 نوامبر 201969260
14 نوامبر 201969222
1 نوامبر 201968231
8 اکتبر 201969328
2 اکتبر 201968214
25 سپتامبر 201979365
19 آگوست 201978105
19 جولای 201974277
20 ژوئن 201968211
6ژوئن 201975342
22 می 201982221
1 می 201967121
17 آپریل 201960210
6 مارس 20198168
16 ژانویه 201966234
6 دسامبر 201861532
23 نوامبر 201864267
1 نوامبر 201861671
18 اکتبر 201863494
27 سپتامبر 201866213
20 سپتامبر 201875140

خبرنامه

برای دریافت اخبار و اپدیت برنامه‌ های مهاجرتی در خبرنامه پیرسوک عضو شوید


error: Content is protected!