تمکن مالی در برنامه نیروی متخصص کبک

تمکن مالی مورد نیاز در برنامه نیروی متخصص کبک QSW


در جدول زیر می توانید میزان موجودی بانکی مورد نیاز در برنامه نیروی متخصص کبک (QSW) را به ازای تعداد اعضای خانواده ملاحظه کنید. این مقادیر بر اساس نیازهای اساسی خانواده در 3 ماهه اول ورود به این استان در نظر گرفته شده اند و مقادیر تا آخر دسامبر 2018 معتبر می باشند.

 

افراد مجرد3135 دلار کانادا
افراد مجرد با 1 فرزند زیر 18 سال4212 دلار کانادا
افراد مجرد با 2 فرزند زیر 18 سال4755 دلار کانادا
افراد مجرد با 3 فرزند زیر 18 سال5297 دلار کانادا
افراد متاهل بدون فرزند4597 دلار کانادا
افراد متاهل با 1 فرزند زیر 18 سال5150 دلار کانادا
افراد متاهل با 2 فرزند زیر 18 سال5558 دلار کانادا
افراد متاهل با 3 فرزند زیر 18 سال5966 دلار کانادا

 

 


خبرنامه

برای دریافت اخبار و اپدیت برنامه‌ های مهاجرتی در خبرنامه پیرسوک عضو شوید


error: Content is protected!