تاریخ های Draw اکسپرس اینتری از سال 2017

جدول تاریخ های Draw اکسپرس اینتری و صدور دعوتنامه (ITA) از سال 2017

 

حداقل امتیازات قبولی برای دریافت دعوتنامهتعداد افراد دعوت شدهتاریخ انتخاب Draw

468 

2,9024 ژانویه 2017

459 

3,33411 ژانویه 2017

453 

3,50825 ژانویه 2017

447 

3,6448 فوریه 2017

441 

3,61122 فوریه 2017

434 

3,8841 مارچ 2017

441 

3,74924 مارچ 2017

431 

3,7535 آوریل 2017

423 

3,92312 آوریل 2017

415 

3,66519 آوریل 2017

423 

3,7964 می 2017

415 

3,68717 می 2017

775 

14326 می 2017

 199 (Trades)

40026 می 2017

413 

3,87731 می 2017

449 

3,40928 ژوئن 2107

440 

3,20212 جولای 2017

441 

3,2642 آگوست 2017

433 

2,9919 آگوست 2017

434 

3,03523 آگوست 2017

435 

2,7726 سپتامبر 2017

433 

2,87120 سپتامبر 2017

438 

2,8012 اکتبر 2017

436 

2,75718 اکتبر 2017

673 

2901 نوامبر 2017

241 (Trades)

5051 نوامبر 2017

458 

2,0008 نوامبر 2017

439 

2,75015 نوامبر 2017

452 

2,7506 دسامبر 2017

446 

2,75020 دسامبر 2017

446 

2,75010 ژانویه 2018

444 

2,75024 ژانویه 2018
442 3,0007 فوریه 2018
442 3,00021 فوریه 2018
456 3,00014 مارچ 2018
446 3,00026 مارچ 2018
444 3,50011 آوریل 2018
441 3,50025 آوریل 2018
441 3,5009 می 2018
440 3,50023 می 2018
451 3,75013 ژوئن 2018
442 3,75025 ژوئن 2018
442 3,75011 جولای 2018
441 3,75025 جولای 2018
440 3,7508 آگوست 2018
4403,75022 آگوست 2018
440 3,9005 سپتامبر 2018
 4413,50019 سپتامبر 2018
4453,9003 اکتبر 2018
4403,90015 اکتبر 2018
442 3,90029 اکتبر 2018
449 3,90014 نوامبر 2018
4453,90028 نوامبر 2018
4453,90012 دسامبر 2018
4393,90019 دسامبر 2018
4493,9009 ژانویه 2019
4433,90023 ژانویه 2019
4383,35030 ژانویه 2019
4573,35020 فوریه 2019
4543,3506 مارچ 2019
4523,35020 مارچ 2019
4513,3503 آوریل 2019
4513,35017 آوریل 2019
4503,3501 می 2019
472
3600
14 نوامبر 2019
471
3600
27 نوامبر 2019
4723200
12 دسامبر 2019
469
3200
20 دسامبر 2019
473
3400
8 ژانویه 2020
471
3400
22 ژانویه 2020

 

برای مشاهده آپدیت های جدید کلیک کنید

 

آیا تصمیم دارید به کانادا مهاجرت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 


خبرنامه

برای دریافت اخبار و اپدیت برنامه‌ های مهاجرتی در خبرنامه پیرسوک عضو شوید


error: Content is protected!