فرم های مورد نیاز جهت تکمیل

فرم های مورد نیاز جهت سابمیت پرونده در برنامه استانی ساسکاچوان زیر شاخه مشاغل مورد نیاز OID


همانند روش اکسپرس اینتری، متقاضیان این روش نیز بایستی این فرم ها را با دقت بالایی تکمیل کنند و از هرگونه اشتباه هر چند کوچک اجتناب کنند زیرا که کوچکترین اشتباهات هم ممکن است منجر به ریجکت شدن پرونده آن ها شود.


فرم های مورد نیاز شامل موارد زیر می باشند:

– Ethical Conduct Disclosure and Declaration Form

این فرم نیز بایستی بوسیله متقاضی اصلی تکمیل و هم متقاضی اصلی و هم همسر وی آن را امضا کنند. یکی از قسمت هایی که در این فرم وجود دارد امضا و تایید هدف و قصد خود از زندگی و کار در این استان می باشد.

– Generic Application Form for Canada

فرم جنریک که بایستی بوسیله متقاضی اصلی حتما تکمیل و امضا شود.

– Additional Dependants/Declaration

این فرم را متقاضی اصلی هنگامی بایستی تکمیل کند که بیش از ۴ نفر همراه داشته باشید.

– Schedule A – Background/Declaration

این فرم باید بوسیله متقاضی اصلی، همسر وی و کلیه فرزندان بالای ۱۸ سال تکمیل شود.

– Schedule 4 – Economic Classes

این فرم بایستی بوسیله متقاضی اصلی تکمیل شود.

– Additional Family Information Form

این فرم نیز بایستی بوسیله متقاضی اصلی، همسر وی و همه فرزندان بالای ۱۸ سال تکمیل شود.

– Use of a Representative

این فرم را متقاضی هنگامی بایستی تکمیل کند که از وکیل مهاجرت به عنوان نماینده  پرونده خود استفاده می کند.

– Authority to Release Personal Information to a Designated Individual

این فرم را هنگامی بایستی تکمیل کنید که بخواهید پرونده خود را به کمک فرد دیگری پیش ببرید. با تکمیل این فرم به اداره مهاجرت این اجازه را می دهید که اطلاعات پرونده شما را برای آن فرد ارسال کند.

– Statutory Declaration of Common-Law Union

این فرم برای متقاضیانی هست که دارای پارتنر هستند و با هم زندگی می کنند ولی با هم ازدواج رسمی نکرده اند. این فرم معمولا برای متقاضیانی که از ایران اقدام می کنند کاربردی ندارد.

– Supplementary Information – Your Travel

این فرم نیز بایستی بوسیله متقاضی اصلی تکمیل شود و مسافرت های گذشته خود را در آن درج کند.

 


خبرنامه

برای دریافت اخبار و اپدیت برنامه‌ های مهاجرتی در خبرنامه پیرسوک عضو شوید


error: Content is protected!