نمونه نامه سابقه کار انگلیسی برای مهاجرت به کانادا

نمونه نامه سابقه کار انگلیسی برای مهاجرت به کانادا در برنامه های مهاجرتی مختلف 


 

فایل زیر نمونه ای از نامه سابقه کار انگلیسی مورد نیاز در برنامه های نیروی متخصص کانادا مانند برنامه ساسکاچوان، اکسپرس اینتری فدرال و مابقی برنامه های استانی را در اختیار شما قرار خواهد داد. لازم به توضیح است که این نامه بایستی دارای شرح وظایف متناسب با شغل انتخابی مورد نظر متقاضی باشد.

 

نمونه نامه سابقه کار انگلیسی برای مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!